Jan 05, 2021      559
Share line

เฌอร่า ส่งมอบแผ่นฝ้า เฌอร่า บอร์ด สำหรับปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านนาพา


ริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) สนับสนุนแผ่นฝ้าทีบาร์ “เฌอร่า บอร์ด” จำนวน 3,300 แผ่น มูลค่ากว่า 100,000 บาท
มอบให้แก่โรงเรียนบ้านนาพา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารที่ชำรุด โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบ  ทั้งนี้ เฌอร่า  ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของอาคารเรียนที่มีความสมบูรณ์  พื่อมารองรับในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

Share line

Recommented News