Aug 06, 2020      931
Share line

SHERA Share เฌอร่าปันสุข ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชุมชนไร่ขิง

SHERA Share เฌอร่าปันสุข

ทีมพนักงานเฌอร่าของโรงงานพุทธมณฑล สาย 5 รวมใจแพ็คสิ่งของและลงพื้นที่แจกถุงยังชีพอย่างต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19  ชุมชนไร่ขิง ที่พุทธมณฑลสาย 5 จำนวน 500 ชุด

       

      

 

                         

                                 

Share line

Recommented News