Feb 20, 2020      1,631
Share line

บริษัท เฌอร่า จำกัด มหาชน ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

กระทรวงพลังงานเผย "ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง" สนับสนุนนโยบาย " Energy for all"

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้แก่ผู้ประกอบการ 98 ราย รายที่ได้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในปีนี้ ทางบริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผลิตภัณฑ์ หลังคากระเบื้อง จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

สินค้าที่ติดฉลาก จะผ่านการรับรองจากกระทรวงพลังงานว่าเป็นสินค้าประหยัดพลังงาน คือใช้พลังงานน้อยกว่าสินค้ารุ่นทั่วไปในตลาด ตั้งแต่ 10 ถึง 30% ขึ้นกับประเภทสินค้า การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จะช่วยลดรายจ่ายค่าพลังงานในระยะยาว ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย Energy For All

Share line

Recommented News