Nov 26, 2019      436
Share line

เฌอร่า ร่วมสนับสนุนงานวิ่ง ก้าวด้วยธรรมครั้งที่ 3 เพื่อ 18 รพ

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เพื่อมอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาล 18 แห่งนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาเยียวยากรณีเร่งด่วน อันเป็นการเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและคนไข้ยากจนที่รอคอยการเยียวยารักษา

Share line

Recommented News