Mar 10, 2019      1,805
Share line

ห้องเรียนต้านแผ่นดินไหวเพื่อน้องๆ รร. บ้านฮ่องแฮ่ จ. เชียงราย

ผลกระทบจากแผ่นดินไหวในแม่สาย ทำให้อาคาร รร. บ้านฮ่องแฮ่ เสียหาย เต็นท์ผ้าใบกลางแจ้งและโรงอาหารจึงกลายเป็นห้องเรียนชั่วคราวมากว่า 3 ปี งานนี้มูลนิธิเดอะบิลด์ ร่วมมือกับ Vin Varavarn Architects เฌอร่า และภาคีเครือข่าย สานฝันน้องๆ และคุณครู สร้างห้องเรียนหลังใหม่ที่ปลอดภัย เพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเป็นต้นแบบของชุมชนในอนาคต

โดย #เฌอร่า ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ เฌอร่า เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่พื้นห้องเรียนหลังใหม่ที่พร้อมรับน้ำหนัก ทนทานต่อกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ และที่สำคัญสามารถรับการสั่นไหวได้อีกด้วย เพื่อน้องๆ จะได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเต็มที่ในห้องเรียนที่ปลอดภัยและเหมาะสม

เพราะ 'SHERA' สร้างง่าย อยู่สบาย
ให้เราต่อเติมทุกความสุขให้คุณ...

Share line

Recommented News