Jan 11, 2019      2,194
Share line

เฌอร่า ช่วยชาวใต้ ฟื้นฟูบ้านจากพายุปาบึก

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือวัสดุทดแทนไม้ เฌอร่า และกระเบื้องหลังคา ห้าห่วง มอบกระเบื้องหลังคาห้าห่วง ลอนเล็ก สีขาว เพื่อฟื้นฟูบ้านผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก

หลังจากพายุปาบึกได้พัดถล่มพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย สร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยหลายหมื่นหลัง บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) โดยคุณจรินทร์ อำนักมณี รองผู้อำนวยการผลิต ได้มอบกระเบื้องหลังคาห้าห่วง ลอนเล็ก สีขาว จำนวน10,000 แผ่น มูลค่ากว่า500,000 บาท แด่คุณจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ประสานงานกับหน่วยงานผู้บัญชาการกองพันทหารช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดส่งกระเบื้องหลังคากระจายไปตามอำเภอต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

คุณจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบกระเบื้องหลังคาห้าห่วง ลอนเล็ก จำนวน 10,000 แผ่น มูลค่ากว่า 500,000 บาท จากคุณจรินทร์ อำนักมณี รองผู้อำนวยการผลิต บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย)
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อฟื้นฟูบ้านผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกในนครศรีธรรมราช

ภาพการกระจายกระเบื้องหลังคาห้าห่วง ลอนเล็ก สู่อำเภอต่างๆ

Share line

Recommented News