เฌอร่า นำโดยคุณประเสริฐ ชินานุพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม ร่วมสนับสนุนงานเดิน-วิ่ง การกุศล "ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล" ที่จัดขึ้นโดยกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้มอบแด่โรงพยาบาลทั้ง 17 แห่ง สร้างประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาประชาชนพื้นที่ห่างไกลและคนไข้ยากจนที่รอคอยการเยียวยา

งานวิ่ง ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล นี้ มีผู้เข้าร่วมทุกเพศทุกวัยกว่า 7,000 คน รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน เฌอร่า ที่ร่วมวิ่งผ่านเส้นทางสวยงามใจกลางกรุงเก่าของกรุงเทพฯ จากจุดปล่อยตัวและจุดเข้าเส้นชัยที่วัดบวรนิเวศวิหาร ด้วยความตั้งใจที่จะร่วมทำบุญ บนระยะทาง 5 และ 10.5 กม. ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา