บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ชวนิชคอนกรีต จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ 'ชวนกันทำดี ปันรัก ปันน้ำใจให้น้อง' ประกวดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญแข่งขันสร้างโต๊ะเอนกประสงค์จาก ไม้พื้น เฌอร่า ลายชัยพฤกษ์ ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมอบโต๊ะดังกล่าว จำนวน 8 ชุด ให้แด่โรงเรียนวัดหนองเขนงและโรงเรียนวัดหนองโรง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันและเล่มเกมสร้างเสียงหัวเราะให้แด่น้องๆ อย่างสนุกสนานอีกด้วย