Dec 06, 2015      2,507
Share line

BrandAge: Thailand's Most Admired Brand 2015

BrandAge: Thailand's Most Admired Brand 2015เฌอร่า ผงาดอย่างเต็มภาคภูมิ ประกาศความเป็นผู้นำหนึ่งเดียวด้านผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์

 

นำโดย คุณนิลุบล จิราพัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการบริหารการตลาด ขึ้นรับรางวัลแแห่งเกียรติยศบนเวที
ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงการตลาด ในฐานะแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภค
"ผู้นำในกลุ่มวัสดุทดแทนไม้ ที่น่าเชื่อถือที่สุด ประจำปี 2015-Thailand's MostAdmiredBrand2015"
จากนิตยสาร BrandAge นิตยสารที่นำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหว บทวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจและการตลาด
ภายในงาน 15th Year of Thailand's MOSTADMIREDBRAND2015การจัดอันดับครั้งนี้ มาจากงานวิจัยสำรวจความน่าเชื่อถือของแบรนด์
พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศไทย จำนวน 1,000 ราย
โดย BrandAge ร่วมกับสถานศึกษาชั้นนำ ซึ่ง เฌอร่า ยืนหยัดครองที่หนึ่งในใจผู้บริโภคมาตลอด 4 ปีซ้อน
และปัจจัยหลักที่ทำให้ เฌอร่า ได้รับรางวัลในครั้งนี้
คือ ลวดลายที่หลากหลาย เสมือนไม้จริงของผลิตภัณฑ์
การเช็ดทำความสะอาดง่าย และการติดตั้ง สะดวก รวดเร็ว
โดยผลวิจัยนี้จะได้ รับการตีพิมพ์ลงใน นิตยสาร BrandAge ประจำเดือนมกราคม 2015ด้วย
Share line

Recommented News