Jan 01, 2012      2,765
Share line

กสิกรไทย สนับสนุนการขยายการลงทุนผลิตภัณฑ์เฌอร่า

นายสำมิตร สกุลวิระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายองเอก เตชะมหพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด ร่วมเซ็นสัญญาสนันสนุนการลงทุน จำนวน 1,300 ล้านบาท เพื่อขยายสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเฌอร่า ณ อาคารกลุ่มมหพันธ์ ถนนเจริญกรุง เมื่อเร็วๆนี้

Share line

Recommented News