Jan 01, 2012      2,303
Share line

เปิดอบรมระบบผนังหล่อ เฌอร่า อินฟิลวอลล์ ครั้งที่ 5

งานอบรม ระบบผนังหล่อ เฌอร่า อินฟิลวอลล์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ได้จัดขึ้น ณ โรงงานมหพันธ์กระเบื้องคอนกรีต อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ และผู้รับเหมาเป็นจำนวนมากเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมา การอบรมระบบผนังหล่อ เฌอร่า อินฟิลวอลล์ เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการก่อผนังด้วยเทคนิคผนังหล่อ เฌอร่า อินฟิลวอลล์ รวมไปถึงการควบคุมงาน และการบริหารงานก่อสร้างระบบผนังหล่อ เฌอร่า อินฟิลวอลล์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้และผู้รับเหมาในการพัฒนาการรับงานแบบก่ออิฐฉาบปูนมาเป็นแบบผนังหล่อ การอบรมระบบผนังหล่อ เฌอร่า อินฟิลวอลล์ ครั้งที่ 5 จะทำการจัดขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2553 หากทางทีมงานของท่านสนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถ ติดต่อเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หรือ โทรศัพท์ติดต่อ 0-2289-9888 Mahaphant Living Clinic (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

Share line

Recommented News