Latest Video
 • SHERA Bond Application (EN) | SHERA
  Mar 17, 2015    365
  SHERA Bond Application (EN)
 • คู่มือการใช้งาน SHERA bond | SHERA
  Feb 24, 2014    440
  คู่มือการใช้งาน SHERA bond
  เฌอร่า บอนด์ (shera bond): อีพ็อกซี่สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ กับขั้นตอนง่ายๆในการปูพื้นบนโครงตง "เพียงปาด และวางไม้สังเคราะห์ หรือ ไม้เฌอร่า" ก็สามารถใช้งานไม้พื้นได้แบบหมดความกังวลใจเรื่องรอยหัวสกรู สามารถใช้ติดได้ทั้งโครงเหล็ก, ไม้, อลูมิเนียม, ไม้ไฟเบอร์ซ
ไม่พบข้อมูล