Jan 04, 2015   SHERA

SHERA Color Through (ไม้พื้น เฌอร่า คัลเลอร์ทรู)

ไม้พื้น เฌอร่า คัลเลอร์ทรู สร้างประสบการณ์ การใช้ไม้พื้นรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ทรู (Colorthrough) ที่ผสมสีลงในเนื้อไม้ ให้สีของเนื้อไม้สวยจากภายในถึงภายนอก คงทนตลอดอายุการใช้งาน พร้อมทั้งให้สัมผัสเหมือนไม้จริงด้วยลายไม้ที่หลากหลาย สร้างความโดดเด

Share line

Recommented Videos