Aug 05, 2014   SHERA    308

การใช้ระบบผนังเฌอร่า อินฟิลวอลล์ ช่วยลดปัญหา และผลกระทบ จากแผ่นดินไหว

Share line

Recommented Videos

 • SHERA infillwall - 2) Fix SHERA board | SHERA
  Feb 25, 2014    405
  SHERA infillwall - 2) Fix SHERA board

  Share line
 • SHERA Laminated Skirt (ไม้บัวลามิเนตเฌอร่า) | SHERA
  Jan 05, 2015    360
  SHERA Laminated Skirt (ไม้บัวลามิเนตเฌอร่า)

  ไม้บัวลามิเนตเฌอร่า ผู้นำนวัตกรรม ที่ผสมผสานเทคโนโลยีการปิดผิวด้วย ลามิเนต เป็นเจ้าแรก ด้วยเทคโนโลยีการปิดผิวที่ให้ความงามทั้ง สี และ ลาย ดั่งไม้ธรรมชาติ ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่า ในด้านความทนทานต่อปลวก และ ความชื้น ช่วยเก็บรายละเอียดระหว่างงานพื้น และ ผน

  Share line
 • SHERA Havana Night, an architect event in Phuket | SHERA
  Jan 29, 2019    389
  SHERA Havana Night, an architect event in Phuket

  SHERA Havana Night with a touch of nature. ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการสรัางสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรม ในบรรยากาศเป็นกันเองสไตล์ ฮาวาน่า ที่ เฌอร่า นำเสนอไฮไลท์สุดพิเศษผ่าน SHERA Havana Bar บาร์ที่ฉีกกรอบการดีไซน์จากผลงานของคุณคิโยชิ อิอุจิ (Mr. Kiyos

  Share line
 • The Cotswold Khaoyai (Amarin TV) | SHERA
  Nov 17, 2014    348
  The Cotswold Khaoyai (Amarin TV)

  Share line
 • ไม้พื้น Shera ColorThrough | SHERA
  May 18, 2016    471
  ไม้พื้น Shera ColorThrough

  นวัตกรรมเทคโนโลยี ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์สีในเนิ้อ พร้อมใช้งานได้ทันที

  Share line
 • SHERA infillwall - 6) Paint or finish with decorative materials | SHERA
  Feb 25, 2014    316
  SHERA infillwall - 6) Paint or finish with decorative materials

  Share line