Nov 10, 2008   SHERA    1,995

ไม้ฝา เฌอร่า ชุดลบเหลี่ยม (Shera Plank-Square Cut Edge)

Share line

Recommented Videos

 • วงกบ เฌอร่า | SHERA
  Mar 27, 2014    756
  วงกบ เฌอร่า

  Share line
 • Chillva Coffee | SHERA
  Nov 08, 2018    1,145
  Chillva Coffee

  Chillva Coffee by SHERA Zedar Shake

  Share line
 • คู่มือการใช้งาน SHERA bond | SHERA
  Feb 24, 2014    839
  คู่มือการใช้งาน SHERA bond

  เฌอร่า บอนด์ (shera bond): อีพ็อกซี่สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ กับขั้นตอนง่ายๆในการปูพื้นบนโครงตง ”เพียงปาด และวางไม้สังเคราะห์ หรือ ไม้เฌอร่า” ก็สามารถใช้งานไม้พื้นได้แบบหมดความกังวลใจเรื่องรอยหัวสกรู สามารถใช้ติดได้ทั้งโครงเหล็ก, ไม้, อลูมิเนียม, ไม้ไฟเบอร์ซ

  Share line
 • ไม้ฝา เฌอร่า ชุด Mission Impossible (Shera Plank Ads) | SHERA
  Nov 10, 2008    601
  ไม้ฝา เฌอร่า ชุด Mission Impossible (Shera Plank Ads)

  Share line
 • SHERA แตกต่างอย่างลงตัว | SHERA
  Sep 04, 2015    656
  SHERA แตกต่างอย่างลงตัว

  ไม้ เฌอร่า วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ตอบโจทย์ครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน ตอบรับทุกรูปแบบไลฟ์สไตล์ของทุกเพศทุกวัย เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับการอยู่อาศัย

  Share line
 • SHERA Zedar shake @ เฮือนอุ่นฮัก เชียงราย | SHERA
  Mar 07, 2016    794
  SHERA Zedar shake @ เฮือนอุ่นฮัก เชียงราย

  Share line