ไม้บันได เฌอร่า | SHERA
SHERA Stair

ไม้พื้น เฌอร่า คัลเลอร์ทรู | SHERA
SHERA Color Through Floor

ประตู เฌอร่า | SHERA
SHERA Door

ไม้รั้ว เฌอร่า | SHERA
SHERA Fence

ไม้พื้น เฌอร่า | SHERA
SHERA Floor Plank

ไม้ฝาสเปลนดิด เฌอร่า | SHERA
SHERA Splendid Plank

ไม้ฝา เฌอร่า | SHERA
SHERA Plank

ไม้ระแนง เฌอร่า | SHERA
SHERA Strip

ไม้เชิงชาย เฌอร่า | SHERA
SHERA Eaves

เฌอร่า ยู-สเลท | SHERA
SHERA U-Slate

แผ่นผนังลาย เฌอร่า บอร์ด | SHERA
SHERA Deco Board

แผ่นพื้น เฌอร่า บอร์ด | SHERA
SHERA Floor Board

หลังคา เฌอร่า ซีดาร์ เชค | SHERA
SHERA Zedar Shake

แผ่นฝ้าระบายอากาศ เฌอร่า บอร์ด | SHERA
SHERA Vent Ceiling Board