The Balcony Village | SHERA
The Balcony Village | SHERA
The Balcony Village | SHERA
Project Reference
Project Reference : Hotel & Resort

The Balcony Village

Product Usage: - SHERA Zedar Shake, Black Wenge

Location : Chiang Mai, Thailand

สินค้าที่ใช้:

- หลังคา เฌอร่า ซีดาร์เชค สีแบล็คเวงเก้

หลังคา เฌอร่า ซีดาร์ เชค เนื้อสัมผัสสวยดุจไม้จริง สีสวยทนทาน ด้วยเทคโนโลยีสีในเนื้อ (Color Through) ทำให้รู้สึกได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

 

Related Products

Recommended Projects