Trichada Villa | SHERA
Trichada Villa | SHERA
Trichada Villa | SHERA
Trichada Villa | SHERA
Project Reference
Project Reference : House

Trichada Villa

Product Usage: - SHERA Zedar Shake, Yellow Zante

Location : Phuket, Thailand

สินค้าที่ใช้:

- หลังคา เฌอร่า ซีดาร์เชค สีเหลืองแซนเต้

หลังคา เฌอร่า ซีดาร์ เชค เนื้อสัมผัสสวยดุจไม้จริง สีสวยทนทาน ด้วยเทคโนโลยีสีในเนื้อ (Color Through) ทำให้รู้สึกได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

 

Related Products

Recommended Projects