Veyla Cha Am | SHERA
Veyla Cha Am | SHERA
Veyla Cha Am | SHERA
Veyla Cha Am | SHERA
Project Reference
Project Reference : Hotel & Resort

Veyla Cha Am

Product Usage: - SHERA Zedar Shake, Brown Chestnut

Location : Phetchaburi, Thailand

สินค้าที่ใช้:

- หลังคา เฌอร่า ซีดาร์เชค สีบราวน์เชสนัท

หลังคา เฌอร่า ซีดาร์ เชค เนื้อสัมผัสสวยดุจไม้จริง สีสวยทนทาน ด้วยเทคโนโลยีสีในเนื้อ (Color Through) ทำให้รู้สึกได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

Related Products

Recommended Projects