Procurement Announcement
No. Subject Data recording date Offer closing date
MHP-000428 ประกวดราคางานน้าดื่มถังบริการพนักงาน
6 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000427 ประกวดราคางานบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ บรรจุตู้คอนเทนเนอร์
31 กรกฎาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000426 ประกวดราคางานจ้างผลิตกางเกงสวัสดิการสายสำนักงาน
23 กรกฎาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000425 ประกวดราคางานจ้างผลิตกางเกงสวัสดิการสายโรงงาน
23 กรกฎาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000424 ประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างออกแบบ สร้าง และติดตั้งระบบกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) ขนาด 35 Ton/Hr.
20 กรกฎาคม 2563
19 สิงหาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000423 ประกวดราคา Crane ขนาด 10 Ton และ 15 Ton พร้อมติดตั้ง
14 กรกฎาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000422 ประกวดราคาถุงพลาสติกชนิด HDPE และ LLDPE
10 กรกฎาคม 2563
15 กรกฎาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000421 ประกวดราคาม้วนฟิล์ม HDPE (HDPE Film)
10 กรกฎาคม 2563
15 กรกฎาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000420 ประกวดราคาพาเลทไม้เพื่อการขนส่งภายในประเทศ
10 กรกฎาคม 2563
15 กรกฎาคม 2563
เวลา 15:00 น.