No. MHP-000489 Post date 8 มกราคม 2564

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคาถุงมือผ้าฝ้าย: 500 กรัม, ขอบสีเขียวและผ้าปิดจมูก: Cotton 5ชั้น เสริมใยสังเคราะห์ เย็บกากบาท ปี 2564 (โรงงานลพบุรี)
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นางสาวปรีดาภรณ์ วงค์ชนะศรี
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  036-770011-2 ต่อ 271
 • อีเมล
  E-mail Address
  preedaporn_w@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  25 มกราคม 2564
  เวลา 15:00 น.
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line