No. MHP-000440 Post date 14 กันยายน 2563

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคารองเท้าเซฟตี้ ประจำปี 2563
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นางสาววิมลพร คุณชม
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  063-206-4642
 • อีเมล
  E-mail Address
  vimonporn_k@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  23 กันยายน 2563
  เวลา 15:00 น.
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line