No. MHP-000433 Post date 25 สิงหาคม 2563

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคารับซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่มือสองจำนวน 4 ตู้
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นางสาวนภัสวรรณ วรพาสน์พฤฒิ
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  022899813
 • อีเมล
  E-mail Address
  napussawan_v@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  28 สิงหาคม 2563
  เวลา 15:00 น.
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line