Sep 01, 2014   Roof    4,167
Share line

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ กระเบื้องมุงหลังคา (เมื่อย่างเข้าหน้าฝน)


โครงหลังคาที่ใช้ในบ้านเรือนทั่วไปโครงหลังคาเป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักของวัสดุหลังคาทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็จะทำหน้าที่เป็นที่ยึดตัวหลังคา ทั้งหมดให้เชื่อมต่อกับโครงสร้างของเสา และคานของตัวบ้าน โครงหลังคาที่ดี นอกจากจะต้องมีการเชื่อมต่อ หรือเกาะยึดอย่างแข็งแรงแล้ว ยังต้องมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสภาพกาลเวลาที่ผ่านไป อีกทั้งการสร้างจะต้องกระทำอย่างประณีต และถูกต้องในแง่ของขนาด และระยะต่าง ๆ เพื่อให้แนวหลังคาที่มุงเสร็จ อยู่ในลักษณะเข้าที่เรียบร้อย

กระเบื้องมุงหลังคาที่นิยมใช้กับอาคารบ้านเรือนทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.โครงหลังคาไม้
โครงหลังคาที่ทำด้วยไม้นิยมใช้กันมากในสมัยก่อน เพราะต้นทุนของวัสดุต่ำ ขั้นตอนการปลูกสร้าง ก็ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เครื่องมือมาก อีกประการหนึ่งบ้านในสมัยก่อนยังนิยมปลูกเป็นบ้านไม้ การเชื่อมต่อระหว่างโครงหลังคากับโครงสร้างของเสา และคานที่ทำด้วยไม้เหมือนกัน สามารถทำได้โดยสะดวก ปัจจุบันบ้านเรือนส่วนใหญ่จะปลูกเป็นตึก ประกอบกับไม้เป็นวัสดุที่หายาก และมีราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะไม้คุณภาพดีที่ให้ความแข็งแรงทนทาน ก็ยิ่งหายาก มีราคาแพง นอกจากนี้ โครงหลังคาไม้ยังอาจมีปัญหาของปลวกเกิดขึ้นได้ในภายหลัง ฉะนั้นโครงหลังคาไม้จึงไม่เป็นที่นิยมทำกันในปัจจุบัน สำหรับอาคารบ้านเรือนทั่วไปที่เป็นตึก แต่ยังมีใช้กันอยู่สำหรับบ้านไม้

2.โครงหลังคาเหล็ก
นิยมใช้กันทั่วไปสำหรับอาคารบ้านเรือน ในปัจจุบัน เพราะเหล็กเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องตลาด อีกทั้งมีรูปแบบ และขนาดต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับการรับน้ำหนัก และรูปทรงที่แตกต่างกันของบ้านเรือนแต่ละหลัง นอกจากนี้ เหล็กยังเป็นวัสดุ ที่ให้ความแข็งแรง และความคงรูปเป็นอย่างดี ปราศจากปัญหาเรื่องปลวก ในแง่ของความคงทน และอายุการใช้งานนั้น เหล็กที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เช่น การชุบสังกะสี หรือการเคลือบสี อย่างดีจะมีอายุการใช้งาน ยาวนานหลายสิบปีในสภาพใช้งานปกติ

วัสดุมุงหลังคา
วัสดุที่ใช้มุงหลังคามีอยู่มากมายหลายแบบ เช่น วัสดุมุงหลังคาที่ทำด้วยใบจากก็ยังคงพบเห็นได้ตามชนบทซึ่งให้ความร่มรื่น แต่คุ้มกันฝนได้ไม่ดีนัก หลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีก็ยังพอพบเห็นได้บ้างเนื่องจากปลูกสร้างง่าย น้ำหนักเบา และมีราคาถูก แต่จะมีปัญหาเรื่องความร้อนเมื่อถูกแสงแดด และมีเสียงดัง เมื่อฝนตก สำหรับวัสดุมุงหลังคาที่ใช้กันมากในปัจจุบันจะทำด้วยกระเบื้องเป็นส่วนใหญ่เพราะให้ความสวย งาม คงทน ไม่ติดไฟ และป้องกันแดดฝนได้เป็นอย่างดี

กระเบื้องมุงหลังคาที่นิยมใช้กับอาคารบ้านเรือนทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. กระเบื้องหลังคาคอนกรีต (Concrete roof tile)

กระเบื้องหลังคาห้าห่วง แกรนาด้า

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เป็นกระเบื้องมุงหลังคาที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะบ้านสำหรับอยู่อาศัย เพราะมีความแข็งแรง ป้องกันความร้อนได้ดี เสียงไม่ดังเวลาฝนตก ให้ความสวยงาม เพราะมีให้เลือกหลายสี แต่มีข้อเสีย คือ มีน้ำหนักมาก ราคาแพงกว่ากระเบื้องมุง หลังคาชนิดอื่น

2. กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fibre Cement roof tile)

กระเบื้องหลังคาห้าห่วง ไตรลอน

กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมักจะเรียกกันทั่วไปว่ากระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลูกฟูก ลอนเล็ก หรือกระเบื้องหลังคาห้าห่วง ไตรลอน เป็นกระเบื้องมุงหลังคาที่นิยมใช้กันมากเช่นกัน มีความแข็งแรง น้อยกว่ากระเบื้องหลังคาคอนกรีต แต่มีน้ำหนักเบา และราคาถูกกว่า มักใช้กับบ้านอยู่อาศัยทั่วไป และเนื่องจากการที่มีน้ำหนักเบา กระเบื้องชนิดนี้สามารถใช้กับโครงสร้างของหลังคาขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างๆได้ เช่น อาคารโรงงาน

นอกจากนี้ยังมีวัสดุมุงหลังคาแบบอื่นอีกที่ผลิตขึ้นเพื่อเน้นคุณสมบัติเฉพาะตัวหรือเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษในการใช้งาน เช่น หลังคาพลาสติกใสเพื่อให้แสงสว่างสามารถผ่านเข้าไปในตัวอาคารได้ หลังคากระเบื้องดินเผาเพื่อเน้นศิลปะเฉพาะตัวแบบโบราณ หรือหลังคาเหล็กเคลือบสีเพื่อลดน้ำหนักของโครงสร้าง เป็นต้น ซึ่งวัสดุมุงหลังคาเหล่านี้มักมีที่ใช้เฉพาะด้านจึงไม่ค่อยพบเห็นกันมากนัก


Share line