Jan 30, 2014   Inspiration    3,000
Share line

การออกแบบบ้าน และสเป็กวัสดุคุณภาพสูง ลงไปในการออกแบบ

ปัจจุบัน เจ้าของบ้านจะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ในการเข้ามาเลือก และตัดสินใจ เรื่องวัสดุสำหรับก่อสร้างบ้าน เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพสูง ตามความต้องการ ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้รับเหมา (บางราย) หรือบริษัทรับสร้างบ้าน (บางราย)

ขั้นตอนแรกของการจะสร้างบ้าน คือ การออกแบบบ้าน ดังนั้น การออกแบบบ้าน เราควรจะระบุสเป็กเป็นวัสดุคุณภาพสูงที่เราต้องการ ลงไปในแต่ละส่วนของบ้านเลย ตามรูปตัวอย่าง

ตัวอย่างการออกแบบ โดยกำหนดสเป็กวัสดุลงไปในแบบหาก ขั้นตอนการออกแบบ ออกแบบมาได้ดี และกำหนดสเป็กวัสดุคุณภาพสูง ลงไปในแต่ละส่วนได้แล้ว และผู้รับเหมา หรือผู้ที่รับผิดชอบในการก่อสร้างมีคุณภาพด้วยแล้ว ผลงานการก่อสร้าง จึงจะสามารถออกมาได้ดี มีคุณภาพ ตามที่เจ้าของบ้านต้องการครับ


ซึ่ง ผมเชื่อว่ากว่าที่เราๆท่านๆ จะสามารถสร้างบ้านได้สักหลัง ต้องผ่านการคิดไตร่ตรอง วางแผน และควรศึกษา ปัจจัยต่างๆให้ถ้วนถี่เสียก่อน ก่อนที่ตัดสินใจลงมือสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเสียใจ หลังจากที่ผลงานการก่อสร้าง ไม่ได้ดังใจคิด

ขอให้ทุกท่านโชคดี และมีความสุข ในบ้านของท่าน ^^

Ref: www.SHERAsolution.com
Tel: 02 289 9888
Share line