Nov 26, 2019      884
Share line

เฌอร่า ร่วมสนับสนุนงานวิ่งก้าวด้วยธรรมครั้งที่ 3 เพื่อ 18 รพ ช่วยผู้ป่วยห่างไกล-ยากไร้รอการรักษา

Share line

Recommented News

 • SHERA x ROOM งานบ้านและสวนแฟร์ มิดเยียร์ 2018
  Aug 09, 2018    1,616
  SHERA x ROOM งานบ้านและสวนแฟร์ มิดเยียร์ 2018

  พื้นที่พักผ่อนบรรยากาศสบายๆ มีที่มาจาก ” ชาน ” บ้านเรือนไทย โดยนำมาตีความในรูปแบบร่วมสมัย ผสมผสานกับเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ เป็นมุมนั่งเล่นที่จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์การใช้วัสดุที่ สามารถนำมาประยุกต์ได้หลากหลายผ่านการใช้งาน ภายในพื้นที่การออกแบบ

  Share line
 • SHERA Public Company Limited received the energy efficiency label for high efficiency on February 12, 2020
  Feb 20, 2020    1,422
  SHERA Public Company Limited received the energy efficiency label for high efficiency on February 12, 2020

  บริษัท เฌอร่า จำกัด มหาชน ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

  Share line
 • SHERA ply and GREENLAM - BONDED for perfection
  Apr 08, 2013    2,538
  SHERA ply and GREENLAM - BONDED for perfection

  SHERA ply and GREENLAM จับคู่สองเทคโนโลยีวัสดุสีเขียว เพื่อผลลัพธ์ของงานตกแต่งภายในที่สมบูรณ์แบบ

  Share line
 • เฌอร่า ร่วมนำน้ำใจสู่ 17 รพ.
  Sep 28, 2018    1,390
  เฌอร่า ร่วมนำน้ำใจสู่ 17 รพ.

  เฌอร่า ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโครงการ ”ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล” ในวันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561 เพื่อมอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาลที่สร้างอาคารถวายเป็นพระอนุสร

  Share line
 • PROMOTIONS
  May 04, 2020    349
  PROMOTIONS

  PROMOTIONS

  Share line