Dec 06, 2015      3,743
Share line

เฌอร่า สานสัมพันธ์ กลุ่มร้านค้า

คุณองอร เตชะมหพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มมหพันธ์
นำทีมคณะผู้บริหารเดินทางเยี่ยมร้านค้าผู้แทนจำหน่ายแบรนด์ เฌอร่า และห้าห่วง


ในเขตภาคใต้ตอนล่าง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตามลำดับ
เพื่อสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานระหว่างกลุ่มมหพันธ์ กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ เฌอร่า และห้าห่วง
ในทั้งสองเขต นอกจากนี้ ยังได้ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาธุรกิจ
และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งได้สร้างความอบอุ่นและประทับใจสำหรับการมาร่วมงานในครั้งนี้
 
Share line

Recommented News