Feb 11, 2014      2,212
Share line

สัมมนา Gobuilk by SHERA สำหรับผู้รับเหมา รุ่นใหม่ ในยุคดิจิตอล

Gobuilk by SHERA สำหรับผู้รับเหมา รุ่นใหม่ ในยุคดิจิตอล

SHERAsolution.com ร่วมกับ Builk Asia

www.SHERAsolution.com ร่วมกับ www.builk.com จัดงานสัมมนาสัมมนาการใช้ระบบบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ผ่านออนไลน์ (www.builk.com) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้การทำงานของผู้รับเหมายุคใหม่ หรือเจ้าของโครงการ สามารถบริหารจัดการโครงการได้พร้อมกันหลายๆโครงการ ทำให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการต่างๆได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ (สะดวกง่าย รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา)

มีฟังก์ชั่นการทำงานที่จำเป็น เช่น Cost Control การจัดการงบประมาณก่อสร้าง หรือ Project Site work ที่คุณไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่หน้างานไกลๆ เพียงแค่มีฟังก์ชั่นนี้ คุณก็จะสามารถมองเห็นการทำงานเสมือนอยู่หน้าไซท์งาน ฟังก์ชั่น RFQ เพื่อติดต่อขอราคา มีการเก็บสถิติ และแสดงรายงาน ข้อมูลต่างๆอย่างมากมาย

ในงานนี้ www.SHERAsolution.com ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ เฌอร่า ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ คุณภาพสูง ที่มีครบทั้ง 7 ระบบ ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการใช้งานในการก่อสร้าง รวมถึง คุณสมบัติที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ เฌอร่า

จากการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก มีกิจกรรมให้แชร์ประสบการณ์ โดยส่วนใหญ่รู้จัก และเคยใช้เฌอร่าอยู่แล้ว

หลังการสัมมนาได้เปิดโอกาส ให้ผู้รับเหมาที่สนใจ ใช้ผลิตภัณฑ์เฌอร่า ในโครงการต่างๆที่ก
ทะเบียนไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อให้ทางทีมเฌอร่าได้ติดต่อเข้าไปนำเสนอข้อมูล ต่อไปคะ

Share line

Recommented News