Door & Door Frame

วงกบประตูและบานประตูไฟเบอร์ซีเมนต์เจ้าแรก ไม่มีปัญหาโก่งตัวหรือบิดงอ เนื่องจากผลิตด้วยวัสดุที่มีความคงทนต่อแสงแดดและความชื้น หมดปัญหาเรื่องปลวก มอด ทำให้ใช้งานได้ทนทานยาวนาน