ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. กำลังแบกทานของดินต้องไม่ต่ำกว่า 8 ตันต่อตร.ม. ถ้าน้อยกว่านี้จะต้องพิจารณาเป็นรายไป ซึ่งอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับงานเสาเข็ม หรือเจ้าของบ้านมีความประสงค์จะเพิ่มเสาเข็มด้วยตนเองก็ได้

  2. เจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยสมบูรณ์ และที่ดินจะต้องสามารถใช้รถบรรทุกสิบล้อวิ่งเข้าถึงโดยสะดวก