SHERA

โครงการตัวอย่าง

ประเทศไทย /

โครงการพิงภู อ.บ้านบึง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้:
- ไม้ระแนงเฌอร่า
- ไม้เชิงชายเฌอร่า
- หลังคาห้าห่วง แม็กม่า
- ไม้พื้นเฌอร่า

กลับหน้ารวมโครงการตัวอย่าง