14 ตุลาคม 2560

ความทรงจำอันแสนงดงาม ณ "บ้านของพ่อ"

"บ้านของพ่อ" ไม่เหมือนพระราชวังของกษัตริย์พระองค์ใดในโลก เพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่เพียงใช้พระตำหนักเป็นที่ประทับ แต่ยังใช้เป็นที่ทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพสกนิกรชาวไทย

เรามาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านเรื่องราวของ 5 สถานที่สำคัญของพระองค์ท่าน ไปพร้อมกันนะคะ1. พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ พระราชวังสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บนเนื้อที่กว่า 395 ไร่ ของพระราชวังแห่งนี้ เต็มไปด้วยสิ่งดีๆ มากมาย ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างไว้เพื่อประชาชน ทั้งโครงการทดลองส่วนพระองค์ในด้านการเกษตร เช่น โครงการนาข้าวทดลอง โครงการเลี้ยงปลานิล โครงการวิจัยเชื้อเพลิงเขียว โรงโคนม และอีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงานและนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ทั้งยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสถานศึกษาชื่อว่า "โรงเรียนจิตรลดา" ไว้ภายในเขตพระราชวังด้วย เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทั่วไปโดยไม่จำกัดชั้นวรรณะ

2. วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วังไกลกังวลไม่เพียงเป็นที่ประทับพักผ่อนอิริยาบถ และเป็นที่ "ฮันนีมูน" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เท่านั้น แต่ยังทรงใช้เพื่อการทรงงานด้วย ทั้งเป็นที่ประทับแรมเมื่อพระองค์เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรและตรวจดูงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นที่ตั้งของศาลาราชประชาสมาคม สำหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆ และเป็นที่ประชุมร่วมกับเหล่าข้าราชการ

3. พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่

ด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย และด้วยทัศนียภาพที่งดงาม ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น พระตำหนักแห่งนี้ จึงถูกใช้เป็นที่ประทับแรมเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาทรงงานและเยี่ยมเยียนราษฎร ทั้งยังเป็นสถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศอีกด้วย

4. พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่มีผู้ก่อการร้ายหลบซ่อนอยู่ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกตำแหน่งที่ตั้งของพระตำหนักด้วยพระองค์เอง เพื่อปกป้องพื้นที่นี้ให้ชาวบ้านปลอดภัยจากเหตุร้าย ทั้งยังถูกใช้เป็นที่ประทับทรงงานช่วยเหลือประชาชนในภาคอีสาน และทรงจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพป่าคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ภายในบริเวณพระตำหนัก

5. พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส

เป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระราชวงศ์ เมื่อเสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงงานตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ภายในยังมีแปลงทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น มีพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าและพรรณไม้หายากของภาคใต้ และยังทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ เป็นแหล่งผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เซรามิคและเครื่องปั้นดินเผา เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

ทุกสถานที่ที่พระองค์ท่านเคยประทับ ทุกพื้นที่ที่พระองค์เคยเสด็จ ล้วนแต่เจริญก้าวหน้า จนประชาชนทั่วแผ่นดินไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยพระปรีชาสามารถและพระเมตตา ทำให้พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ขอบคุณภาพจาก
- kanchanapisek.or.th
- bhubingpalace.org
- travel.mthai.com
- travel.trueid.net
- reviewnowz.com
- dailynews.co.th