30 มิถุนายน 2560

5 เรื่องต้องใส่ใจ ถ้าไม่อยากผิดใจกับเพื่อนบ้าน

เมื่อเราทำการตกแต่งหรือต่อเติมบ้าน บางครั้งอาจส่งผลกระทบหรือละเมิดสิทธิ์เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจนลุกลามเป็นความขัดแย้งหรือเรื่องฟ้องร้องทางกฎหมายได้ เราจึงควรให้ความสำคัญกับ 5 เรื่องเหล่านี้เสมอ เพื่อให้เรากับเพื่อนบ้านอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข


1. รั้ว: หากมีการรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของเพื่อนบ้านก็จะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมาย นอกจากนี้ ทางกฎหมายยังถือว่าเราและเพื่อนบ้านเป็นเจ้าของรั้วกำแพงร่วมกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถรื้อถอนหรือดัดแปลงโดยพละการได้
กรณีที่เราต้องรั้วที่สูงขึ้นแต่เพื่อนบ้านไม่ยินยอมให้ดัดแปลงรั้วเดิม เราสามารถสร้างรั้วใหม่เพิ่มในเขตที่ดินของเราให้มีความสูงตามต้องการได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับเจ้าของที่ดินข้างเคียง และต้องไม่สูงเกิน 3 เมตร
2. หลังคา: แม้เราจะไม่ได้สร้างหลังคารุกล้ำเข้าไปในเขตของใคร แต่หากฝนตกแล้วน้ำฝนจากหลังคาบ้านเรารุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของเพื่อนบ้านจนทำให้บ้านของเขาเกิดความเสียหาย เขาก็มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าสินไหมหรือฟ้องให้รื้อถอนได้ ทางที่ดี เราจึงควรป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ อาทิ ติดตั้งรางน้ำฝนเพื่อช่วยระบายน้ำลงจากหลังคา เป็นต้น
3. ต้นไม้: การจัดสวน ต้องไม่ปลูกต้นไม้ชิดติดแนวรั้วมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้ส่วนต่างๆ ของต้นไม้รุกล้ำเข้าไปในเขตของเพื่อนบ้านจนเกิดข้อพิพาทกันได้ และที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ รากของต้นไม้ใหญ่ เพราะอาจรุกล้ำเข้าไปทางใต้ดิน จนทำลายโครงสร้าง เช่น รากฐานบ้าน กำแพงบ้าน ของเพื่อนบ้านให้พังเสียหาย
4. บ่อหรือสระ: กฎหมายไทยถือว่าการขุดบ่อหรือสระอาจส่งผลกระทบต่อบ้านที่อยู่ติดกัน จึงกำหนดให้ขุดห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนของอีกฝั่งหนึ่งไม่น้อยกว่า 2 เมตร และต้องระมัดระวังไม่ให้ดินพังด้วย สำหรับกรณีที่ขุดหลุมส้วมหรือบ่อทิ้งน้ำเสีย หากไม่ทำตามกฎหมายแล้วน้ำเอ่อล้นเข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านก็สามารถฟ้องร้องเราได้เช่นเดียวกัน
5. เสียงและฝุ่นควัน: การตกแต่งหรือต่อเติมบ้านอาจทำให้เกิดเสียงดังและฝุ่นควันจากวัสดุก่อสร้างเข้าไปรบกวนเพื่อนบ้านได้ ทางที่ดีแนะนำให้เจรจาขออนุญาตเพื่อนบ้านก่อน หลีกเลี่ยงการตกแต่งหรือต่อเติมในช่วงเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อน และหากมีฝุ่นวัสดุก่อสร้างมากก็ควรติดตั้งตาข่ายเพื่อกันฝุ่น
เพียงเท่านี้ ก็จะช่วยก็ช่วยลดการกระทบกระทั่งระหว่างเรากับเพื่อนบ้านขณะมีการตกแต่งหรือต่อเติมบ้านได้แล้วล่ะค่ะ