วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ด้วยตระหนักดีว่าวิสัยทัศน์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยพลังการสร้างสรรค์จากบุคคลากรทั้งองค์กรและพันธมิตรธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ดังนั้นเราจึงมุ่งนำศักยภาพที่เรามีอยู่ และเป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ มาสรรค์สร้าง ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้บริโภค พันธมิตรธุรกิจ และสังคม คือ “การนำเสนอเทคโนโลยี SHERA FCS (Fibre Composite Solution) แบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ทุกความ ต้องการในการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ และการอยู่อาศัยที่ อบอุ่น สบาย ไร้กังวล” “เราจะยืนหยัดเพื่อยกระดับมาตรฐานสิ่ง ปลูกสร้างอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนทั่วโลก”