• มารู้จักกับ SHERA FCS

  มารู้จักกับ SHERA FCS

  What is FCS?

  FCS (Fibre Composite Solution)

  คือ เทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างใหม่ที่ถูกพัฒนาผ่าน องค์ความรู้ จนมีความหลากหลายและศักยภาพที่ เหนื่อกว่าในการตอบทุกโจทย์ ของการอยู่อาศัยบนโลก

 • SHERA Fibre Cement Technology

  SHERA Fibre Cement Technology

  เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ ของการอยู่อาศัยบนโลก

  ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ประกอบด้วย ปูนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทรายละเอียด น้ำ และเส้นใยต่างๆ เช่น เซลลูโลสไฟเบอร์ ผลิตภายใต้ ระบบ การผลิตแบบแฮทเช็ค (Hatschek process) ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่มีส่วนผสมของใยหิน แต่ในปัจจุบันได้นำมาประยุกต์ในกระบวนการ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของใยหิน ในระบบนี้ เส้นใยธรรมชาติจะถูกทำให้แยกตัว ด้วยน้ำอุ่นที่ความเป็นด่าง (pH) 11 ถึง 12.5 เส้นใยที่แยกตัวแล้วจะถูกนำ ไปผสมกับ ซีเมนต์ทราย น้ำและส่วนผสมอื่นๆในกระบวนการผลิตส่วนผสมไฟเบอร์ซีเมนต์นี้ จะถูกกรองดึงความชื้นออกปล่อยให้ เซ็ทตัวและฟอร์มขึ้นเป็นแผ่นทีละชั้น จนได้ความหนารวมทั้ง ลวดลายที่ต้องการ

  ปัจจุบันในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์นั้น ได้มีการนำเทคโนโลยีออโต้เคลฟ (Autoclave) เข้ามาใช้ ด้วยภายใต้ระบบนี้ ส่วนผสมต่างๆ จะผ่านกระบวนการความร้อนและแรงดันสูง เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของเนื้อวัสดุ ที่มีคุณสมบัตทั้งทางกายภาพ และทางเคมีที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ไม่ได้ผ่านเทคโนโลยีออโต้เคลฟ เช่น มีความแข็งแรงโดยเฉพาะความเหนียวเพิ่มขึ้น การหดตัวน้อยลงมีคุณสมบัติวัสดุ เป็นกลาง (ไม่เป็นด่าง) มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น, รวมทั้งการใช้งานง่าย สะดวก สามารถเติมหรือ ใช้วัตถุดิบอื่นๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติอื่นๆ ตามต้องการได้มากขึ้น เช่น สีสันหลากหลาย, การทนไฟ เป็นต้น

 • SHERA FCS 7 ระบบสร้างครบทั้งหลัง