• เฌอร่า ที่ 1 ในใจผู้บริโภค 8 ปีซ้อน
  • SHERA Havana Night
  • แต่งร้านสไตล์รัสติก ด้วยไม้พื้น เฌอร่า คัลเลอร์ทรู
  • วิธีการติดตั้งไม้เชิงชาย เฌอร่า รุ่นโปร
  • การติดตั้งวงกบประตู เฌอร่า แบบเปียก
  • การติดตั้งวงกบประตู เฌอร่า แบบแห้ง