ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน SHERA Living Clinic หรือศูนย์บริการลูกค้าของเราและระบบการสื่อสาร Online ภายใต้ www.SHERASOLUTION.com เพียงแค่สัมผัสที่ปลายนิ้วเราก็พร้อมที่จะบริการ

เรามีกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้เทคโนโลยี SHERA FCS มากกว่า 1 ล้านตัน และทันสมัยด้วยมาตรฐานสากล หลากหลายด้วยรูปแบบและเทคนิคการผลิต พรั่งพร้อมด้วยบุคคลากรที่ชำนาญการ เปรียบเสมือนห้องครัวห้องใหญ่ที่พร้อมจะปรุง แต่งอาหาร อันคัดสรรล้วนด้วยวัตถุดิบคุณภาพ นำมาผสานปรุงรสชาติ ให้ถูกปากถูกใจผู้บริโภค

ด้วยฐานการผลิต 3 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ณ จ. ลพบุรี จ. นครปฐม จ.นครศรีธรรมราช และอีก 1 สำนักงานการตลาดใน ประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ในตำแหน่งภูมิศาสตร์ที่ดี ผสานกับเทคโนโลยีด้าน IT ออนไลน์ และซอฟแวร์ระดับ world class
SAP ECC 6.0 ที่เชื่อมโยงกัน จึงทำให้เรา มั่นใจว่าจะตอบโจทย์ความต้องการสร้างที่อยู่อาศัย และนำคุณค่าของ SHERA FCS
ภายใต้แนวคิด "สวยครบทั้งหลัง อยู่สบายทั้งชีวิต" (Build Better, Live Better) ไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ