เพราะบ้าน คือ ศูนย์รวมของจิตใจ
จะสุขจะทุกข์บ้านคือที่พักใจของครอบครัว

ด้วยตระหนักถึงเหตุนี้ กว่า 38 ปีที่แล้ว คุณประวัติ เตชะมหพันธ์ ชายผู้มุ่งมั่นคนหนึ่ง ด้วยวัย 57 ปี จึงตั้งปณิธานที่แน่วแน่ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างฝันของทุกคน ให้เข้าถึงวัสดุในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้นี่คือจุดเริ่ม และก้าวแรกที่มุ่งมั่นอย่างมั่นคงของแบรนด์ "เฌอร่า" และเป็นจุดเริ่มของเทคโนโลยี FCS ซึ่งพัฒนาการและสานต่ออย่างไม่หยุดยั้ง

โดยใน พ.ศ. 2517 บริษัท โอลิมปิคกระเบื้องไทย จำกัด ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ภายใต้ แบรนด์ "ห้าห่วง" อันเป็นรากฐานมั่นคง และเป็นแหล่งบ่มเพาะความมุ่งมั่น แรงบันดาลใจ ความเชี่ยวชาญให้กับพนักงาน จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างฝันที่จะมีบ้านของคนไทยนับล้านครอบครัวให้เป็นจริงกว่า 38 ปี ของความมุ่งมั่น ได้หล่อหลอมองค์กรให้เติบกล้าขยายกิ่งก้านสาขาเป็นความมั่นคงของครัวเรือน และร่วมสรรค์สร้าง ความเจริญเข้มแข็งให้กับสังคมไทยและขยายก้าวไกลไปสู่ภูมิภาค ณ วันนี้ เราได้เติบใหญ่ ภายใต้แบรนด์ SHERA ที่มิใช่เพียงแค่หลังคา แต่ขยายต้นกล้าจนเจริญงอกงามไปสู่ ผนัง ฝ้าเพดาน งานพื้น และงานเฟอร์นิเจอร์ ด้วยกำลังการผลิตกว่า 1 ล้านตัน และทีมงานที่มีพลังการสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา ภายใต้เทคโนโลยี SHERA FCS (Fibre Composite Solution) ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่อาศัยได้อย่างครบครันและมีสไตล์ อย่างลงตัวจากรากฐานนี้ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมให้กับการสร้างบ้าน และสอดประสานเป็นส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งของสังคม ภายใต้วิถีแห่งการคิด และการกระทำในนาม SHERA WAY ได้แก่