SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ เรื่อง วันประกาศ วัน-เวลา ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000147 ประกวดราคาผ้าทรายสำหรับเครื่อง Calibrate Sand 04 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00 น.
MHP-000146 ประกวดราคารถตัก Wheel Loader (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 03 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000145 ประกวดราคาถุงมือผ้าฝ้าย 500 กรัม ขอบสีเขียว 27 เมษายน 2561 08 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000144 ประกวดราคาเช่าใช้รถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 4.0-7.0 ตัน สัญญาเช่า 3 ปี (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 24 เมษายน 2561 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000143 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 24 เมษายน 2561 27 เมษายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000142 ประกวดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว แบบ Bulk (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 24 เมษายน 2561 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000141 ประกวดราคาขายเศษซากและทรัพย์สิน (บมจ.เฌอร่า โรงงานพุทธมณฑลสาย 5) 19 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000140 ประกวดราคางานโครงการ SAP S/4HANA Migration and Hosting 05 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000139 ประกวดราคาผ้าปิดจมูก Cotton 5 ชั้น เย็บกากบาท 05 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000138 ประกวดราคางานเทคอนกรีตพื้นที่ WIP หลังอาคาร Injection (บมจ.เฌอร่า โรงงานนครศรีธรรมราช) 05 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 เวลา 15:00 น.