SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ เรื่อง วันประกาศ วัน-เวลา ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000077 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 17 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000076 ประกวดราคาขายเศษซากแอร์ (เก่า) 28 กันยายน 2560 10 ตุลาคม 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000075 ประกวดราคาสายพาน 18 กันยายน 2560 01 ตุลาคม 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000074 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 18 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000073 ประกวดราคางานจ้างออกแบบ สร้างและติดตั้งอาคารเต็นท์โครงสร้างเหล็ก จำนวน 3 หลัง (โรงงานสาขาลพบุรี และสาขานาบอน) 12 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000072 ประกวดราคางานจ้างสร้างและติดตั้งสายพานลำเลียงทราย (โรงงานกระเบื้องหลังคาคอนกรีต จ.ลพบุรี) 12 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000071 ประกวดราคางานติดตั้งหลังคาชนิด Metal Sheet 05 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000070 ประกวดราคางานจ้างติดตั้งเครื่องจักรชุดบดเศษกระเบื้อง ในโครงการ Hard Waste Grinding Plant (โรงงานเฌอร่า จ.ลพบุรี) 05 กันยายน 2560 02 ตุลาคม 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000069 ประกวดราคางานจ้างสร้างและติดตั้ง Platform and Handrail โครงการ Hard Waste Grinding Plant (โรงงานเฌอร่า จ.ลพบุรี) 05 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000068 ประกวดราคางานโครงการ De-pallet 2x2 / 2x4 Handling System (โรงงานลพบุรี) 01 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 เวลา 17:00 น.