SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ เรื่อง วันประกาศ วัน-เวลา ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000152 ประกวดราคางานโครงการ Global Blueprint and Business Process Transformation 24 พฤษภาคม 2561 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000151 ประกวดราคางานจ้างทำแผ่นเหล็กเจาะรูตามแบบ สำหรับใช้กับพาเลท 17 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000150 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 14 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000149 ประกวดราคางานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงงาน และดูแลความเป็นระเบียบรอบโรงงานลพบุรี บมจ.เฌอร่า 11 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000148 ประกวดราคาการว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ ประจำ บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี 07 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000140 ประกวดราคางานโครงการ SAP S/4HANA Migration and Hosting 05 เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000147 ประกวดราคาผ้าทรายสำหรับเครื่อง Calibrate Sand 04 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00 น.
MHP-000146 ประกวดราคารถตัก Wheel Loader (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 03 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000145 ประกวดราคาถุงมือผ้าฝ้าย 500 กรัม ขอบสีเขียว 27 เมษายน 2561 08 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000144 ประกวดราคาเช่าใช้รถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 4.0-7.0 ตัน สัญญาเช่า 3 ปี (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 24 เมษายน 2561 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.