SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ เรื่อง วันประกาศ วัน-เวลา ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000193 ประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัยประจำโรงงานลพบุรี 17 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000192 ประกวดราคางานสั่งสร้างพาเลทเหล็ก ขนาด W1300 x L3000 x H100 mm 17 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000191 ประกวดราคางานจ้างรถขนส่งโอนสินค้าระหว่างโรงงานพุทธมณฑลสาย 5, โรงงานลพบุรีและโรงงานนาบอน 16 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 เวลา 17:00 น.
MHP-000190 ประกวดราคางานจ้างรถขนส่งโอนสินค้าระหว่าง โรงงานพุทธมณฑลสายห้าและโรงงานลพบุรี 16 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 เวลา 17:00 น.
MHP-000189 ประกวดราคางานจ้างสร้างและติดตั้งชุดผสม Slurry M.18 บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี 07 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000188 ประกวดราคางานจ้าง Modify Dust Line System สำหรับ Dust Collector#1, 3 และ Dust Collector#5,6 บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี 03 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 เวลา 12:00 น.
MHP-000187 ประกวดราคาน้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาด 18.9 ลิตร 31 กรกฎาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000186 ประกวดราคาม้วนฟิล์ม HDPE (HDPE Film) 26 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000185 ประกวดราคางานจ้างสร้าง และติดตั้ง Couch Lifting Device M13 25 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000184 ประกวดราคางานเทคอนกรีตถนน ก่อสร้างวงเวียนกลับรถ และบ่อล้างล้อ (ลานทิ้งเศษ HW) โรงงานลพบุรี 25 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.