SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ เรื่อง วันประกาศ วัน-เวลา ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000166 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 20 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000165 ประกวดราคาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก (Carton & Corrugated Sheet) 20 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000164 ประกวดราคางานรถรับส่งพนักงาน บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี 19 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:00 น.
MHP-000163 ประกวดราคาพาเลทไม้เพื่อการส่งออก 08 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000162 ประกวดราคากระดาษฉาก (Corner Bar) 08 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000161 ประกวดราคางานออกแบบและสร้างเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง เครื่อง 2'x2' & 2'x4' Board Packing Automation 08 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 เวลา 17:00 น.
MHP-000160 ประกวดราคาสายรัด PET (PET Strapping) 06 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000159 ประกวดราคาฟิล์มยืด (LLDPE Stretch Film) 06 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000158 ประกวดราคาสายรัด PP (PP Strapping) 06 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000157 ประกวดราคารถดูดฝุ่น/รถกวาดถนน 04 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 เวลา 16:00 น.