SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ เรื่อง วันประกาศ วัน-เวลา ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000221 ประกวดราคาแผ่นโฟมโพลีเอทิลีน (PE Foam) 27 พฤศจิกายน 2561 04 ธันวาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000220 ประกวดราคาสายรัด PET (PET Strapping) 27 พฤศจิกายน 2561 04 ธันวาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000219 ประกวดราคาสายรัด PP (PP Strapping) 27 พฤศจิกายน 2561 04 ธันวาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000218 ประกวดราคางานจ้างทำแผ่นเหล็กเจาะรูตามแบบ สำหรับใช้กับพาเลท 20 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000217 ประกวดราคางานจ้างติดตั้ง Pipe Steam & Valve & Platform ชุด Autoclave (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 16 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000216 ประกวดราคางานจ้างโครงการออกแบบ, สร้างและติดตั้ง Combine Auto Pack and Fully Auto Pack Pallet System (Wood) (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 15 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000215 ประกวดราคางานจ้างติดตั้งระบบท่อส่งวัสดุพร้อมสร้าง Platform Sand & FGD (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 13 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000214 ประกวดราคางานจ้างรื้อและติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารผลิต (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 09 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000213 ประกวดราคางานจ้างโหลดฝุ่นที่ Dust collector (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 09 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000212 ประกวดราคาเช่าใช้รถฟอร์คลิฟท์ (มือสอง) ขนาด 4.0-7.0 ตัน ระยะสัญญาเช่า 6 เดือน (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 02 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:00 น.